ABACCS

ABACCS
Dari Fakulti Perakaunan UiTM

Pages

Tuesday, August 26, 2008

Penyata kelayakan Menduduki Peperiksaan

MAKLUMAN KEPADA SEMUA PELAJAR:

Mulai peperiksaan Oktober 2008, mesyuarat senat ke 115 pada 17 Julai 2008 telah meluluskan bahawa para pelajar perlu mencetak sendiri penyata kelayakan menduduki peperiksaan melalui Gerbang Maklumat Pelajar UiTM (i-student portal).

Kegagalan anda mencetak Slip Kelayakan menduduki peperiksaan akan menggangu kelancaran proses peperiksaan anda.

Harap Maklum.
KP